“Până la bătrâneţea voastră Eu sunt Acelaşi, până la adâncile voastre cărunteţe Eu vă voi ocroti. Precum am făcut în trecut, Mă leg înaintea voastră că vă voi ocroti şi vă voi izbăvi şi în viitor.  (Isaia 46, 4)