"Lăsând la o parte ce gândește cutare sau cutare, toate să le cercetați și să le căutaţi în Sfintele Scripturi, şi, găsind acolo adevărata bogăţie, pe aceasta să o vânăm, ca astfel să ne bucurăm şi de veşnicele bunătăţi."

Sfântul Ioan Gură de Aur

(Tâlcuiri la Epistola a doua către Corinteni,

Omilia XIII)

"Fiule, dacă ţi-ai pus în gând să-L slujeşti pe Domnul,
 pregăteşte-ţi sufletul pentru încercări." 

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah 2:1

(Ecclesiasticul)